سوالات متداول

<p>کافی است در قسمت اشتراک سایت، ایمیل خود به همراه نام شهر یا شهرهای مورد‌نظر را وارد کنید تا از طریق سایت برای شما اشتراک ایجاد و تمام پیشنهادات های سل روزانه به ایمیل شما فرستاده شود.</p>
<p>کافی است در قسمت اشتراک سایت، ایمیل خود به همراه نام شهر یا شهرهای مورد‌نظر را وارد کنید تا از طریق سایت برای شما اشتراک ایجاد و تمام پیشنهادات های سل روزانه به ایمیل شما فرستاده شود.</p>
اشتراک در سایت امکان دریافت نت‌برگ‌های پیشنهادی روزانه را از طریق پست الکترونیک فراهم می‌کند. در حالی که با عضویت در سایت حساب مجزایی برای شخص شما روی وب‌سایت تعریف می‌شود که برای خرید یک نت برگ الزامی است.